Ruční výroba

Historie nábytkářství

Začátek a konec šlechtických salónů I. část

Na počátku 17. století bylo v Evropě málo oblastí, kde mohly klidně působit tvůrčí síly při formování dalšího kulturního vývoje. V Římě se centralizovala moc katolické Evropy v rukou papeže, ve Francii poměrně nerušeně probíhal proces upevňování absolutní moci panovníka. Odtud také pronikal do celé Evropy nový umělecký sloh, který se různě vzájemně prolínal a byl silnou ideologickou podporou nových společenských vztahů. Označujeme jej jako baroko, i když slohový projev v této době - na rozdíl od předchozích epoch - nebyl již naprosto jednotný.(Ludvík XIV., ve Skotsku Stewartovci, 1606 Holanďané objevili Austrálii, 1666 Isac Newton zákon gravitace, 1650 Rembrandt, postaven Tádž Mahal)

V souvislosti s hospodářskými , politickými a náboženskými podmínkami jednotlivých zemí se odlišoval spolu s jejich historickým vývojem i jejich umělecký projev. Tak mělo baroko jiné rysy v Itálii, ve Španělsku a v katolických zemích střední Evropy, a jiné zase v Anglii, Francii, Holandsku či Skandinávii. Ostré rozpory ve společenské struktuře této doby se zrcadlily v ostrých kontrastech barokního umění: důsledný realismus vedle idealizující abstrakce, světlo, jas a barva vedle nejhlubšího šerosvitu. Mocné státní celky a znovu posílená katolická církev byly hlavními spotřebiteli umění. Budování kostelů a velkých klášterních celků i monumentálních panských sídel přineslo mnoho nového také do oblasti nábytkové tvorby. Výroba nábytku byla svěřována nejpovolanějším umělcům a oceňována právě tak jako malba a plastika.

Na počátku 17. století zůstala stavba a výzdoba nábytku ještě zcela pod vlivem pozdní renesance. Po celé Evropě se napodobovaly typy převzaté z Itálie a Nizozemí: truhla, příborník, stůl, lavice, křeslo a stolička. Dalším vývojem nabývala stále větší důležitosti postel, bohatě architektonicky členěná, na balustrových podpěrách, s trámovým baldachýnem a nákladnými textilními závěsy. Přísná vázanost prostoru s nábytkem byla jednou z hlavních zásad barokního interiéru. Nábytek byl v dokonalém souladu s rytmem architektury. Italský a španělský nábytek raného baroka, se vzácnými dřevy a vykládáním mramorem, polodrahokamy a slonovinou, se podobal téměř vzácným klenotům, naopak holandský, anglický a severoněmecký nábytek byl charakterizován spíše solidností a účelností. Vkus měšťanstva se stal směrodatným ukazatelem pro tehdejší sloh a tato tendence se projevovala již ve výběru materiálu: raně barokní nábytek se v těchto zemích zhotovoval především z dubu, později obkládaného ořechem. Důmyslnější dýhování se zde objevilo až na konci 17. století. V hansovních městech v Holandsku a severním Německu určovaly obraz celého interiéru svou monumentální podobou zejména skříně. Byly zpravidla z ušlechtilého dřeva, s bohatě architektonicky členěnými řezanými výplněmi, těžkými profilovanými římsami a kulovitými nohami. Také sedací nábytek se přes určitou těžkopádnost vyznačoval solidností a účelností.

Ve Francii nastalo počátkem vlády "krále slunce", Ludvíka XIV., v polovině 17. století slavné období dvorského nábytku, který byl napodobován ostatní Evropou po celých sto let. Roku 1667 zřídil ministr Colbert Královskou manufakturu dvorního nábytku, kde se soustředili umělci a umělečtí řemeslníci všech oborů. Nábytek byl určen především panovníkovi a jeho dvořanům, a tak bylo jeho základním posláním dokonale reprezentovat královský dvůr. Tomuto účelu byla proto podřízena i funkce nábytku. Skříně dostaly nadlidská měřítka, židle, v souladu s etiketou, měly převýšená opěradla, příborníky a hodiny na podstavcích se monumentalizovaly, aby zůstaly s okolím v rovnováze. Prvním kusem nábytku, který byl trvale umístěn do prostoru, byla postel. Král přijímal dvůr v posteli, odtud vynášel rozsudky, zde se odbývaly denně stejné obřady vstávání a ukládání. Ložnici bylo již odebráno všechno intimní a soukromé.

pokračování ...

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.