Ruční výroba

Historie nábytkářství

Měšťanská kultura 19. století II. část

Stoly si podržují lehkost a graciéznost, větší tabule se sestavují z menších stolků. Vzniká jednotná garnitura pohovky, několika křesel a stolku. Známé a ve své době velmi oblíbené jsou také malé stolky na trojnožce i malé přístavné a odkládací stolky. Zálibě v pokojových květinách vycházejí vstříc květinové stolky. Začíná se prosazovat typ psacího stolu se skřínkami po obou stranách.

V zásadě působí empírový nábytek dojmem strohého, přísného zařízení. Typy vžité z předchozích dob byly dále zjednodušeny nejen z důvodů estetických, ale i pro zvýšení účelovosti. Výzdobou empírového nábytku jsou zpravidla jednotlivé dekorativní prvky antické architektury, sloupy, pilíře, římsy, podpěry i plošný ornamentální detail. Charakteristické je úzké rámové zlacení na černém nebo bílém nábytku (v tomto stylu zařídil architekt Percier a Fontaine komnaty Napoleona I.)

Při výrobě nábytku se začíná uplatňovat přirozená barva dřeva:, je oblíben mahagon i různé světlé kořenice. Často se zařízení zhotovuje z prostého dřeva, nejčastěji smrkového, topolového, lipového, a povrch se upravuje dýhami z cennějších dřev (cedrového, mahagonového, třešňového, hruškového, apod.). Intarzie byla potlačena. Hladké dřevo bylo zdobeno reliéfními bronzovými zlacenými ozdobami, důsledně tvarovanými podle antických motivů, po vítězství Napoleonově v Egyptě i motivy egyptskými. Na čelech postelí, kabinetů a skříní nalezneme často alegorické postavy vítězství, múz, géniů se zbraněmi, motivy vavřínů, rohů hojnosti, pochodní atd. Nohy stolů, židlí a postelí zpravidla končily bronzovými lvími prackami. Pokud nebyl objednavatel dost zámožný, nahrazoval se bronz pozlaceným dřevem. Vždy se však dbalo na barevné odlišení zlatých ozdob od plochy dřeva. Linie nového nábytku byly přímé, jasné, hrany doplňovaly pilastry, které zdůrazňovaly stavbu nábytku.

Zájem výrobců nábytku se soustředil na postel a psací stůl, jejichž tvary se změnily a jejichž uplatnění bylo zdůrazněno ve srovnání s ostatními typy bytového zařízení. Nejužívanější druh lůžka připomíná prohnutými postranicemi loďku:, k němu byl vždy vyráběn noční stolek v podobě hranolu, nejčastěji se sloupky. Na základním typu psacího stolu býval třídílný nástavec se zásuvkami a přihrádkami. Používal se ovšem i psací stůl se žaluziovým zavíráním, tak, jak byl vytvořen v předchozím století. Zevšeobecněla jednoduchá forma komody, zvlášť v měšťanské domácnosti, a svůj tvar podržela neobyčejně dlouho i po překonání empíru jako stylu.

V druhém desetiletí 19. století doznívá silný vliv antiky, uplatňovaný ve vnější i vnitřní architektuře - končí empírový sloh. Odklon od strohé přísnosti antického vzoru k ideálu přirozeného člověka i volné přírody vedl k přeměnám životního stylu.

Malířství se stalo nejprogresivnějším článkem uměleckého vývoje. Opírali se o něj další umělci, zejména pak umělečtí řemeslníci, kteří v něm nacházeli inspiraci nejen v námětech, ale i v barevnosti. Tato skutečnost ovlivnila i vnitřní zařízení.

Jestliže se v období klasicismu a empíru částečně vyrovnávají protiklady mezi bydlením měšťanstva a šlechty, po zhroucení francouzského císařství roku 1815 přejímá měšťanstvo ochotně životní hodnoty předchozích etap, mění je podle své potřeby a vytváří specifický, osobitý způsob života, přiměřený jeho stavu. Jemu také organicky přizpůsobuje celé své domácí prostředí. Biedermeier, jak byl tento styl nazván po dvou oblíbených literárních figurkách vídeňských měšťanů, reprezentoval politicky i hospodářsky sílící buržoasii.(1814 -první parní lokomotiva).

Nedochází tu k žádným převratným změnám ve srovnání s předchozím obdobím, ale právě tento dobový projev získává podivuhodnou jednotnost, sílu typického, napomáhá jistotě a výrazové jednotě.

Měšťanský způsob života se v této době stává vzorem dokonce i pro šlechtu. Biedermeier svým klidem a uměřeností dovedl respektovat i hodnoty minulosti a dovedl nenásilně, organicky a snášenlivě naplnit např. staré středověké domy, aniž by docházelo k nežádoucím disonancím.

pokračování ...

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.