Ruční výroba

Historie nábytkářství

Měšťanská kultura 19. století III. část

Klidné intimitě života odpovídá i bytové zařízení, které netrpí nic neužitečného, žádnou pastvu pro oči, nic, co by mělo oslňovat. Středem domácího života je běžná světnice. U stěny bývá pohovka s mahagonovým leštěným stolkem. Rozmístění ostatního sedacího nábytku bývá určeno především zvyklostmi a zálibami rodiny. Oblíbený je ušák se stolkem na šití a ani v chudších bytech nechybí křeslo pro dědečka.

Parádní světnice bývala zařízena podobně, jen s ještě větší péčí a zdobností. Jídelna měla vytahovací stůl, bufet a židle kolem stěn. Ložnice byla zcela intimní, tichá a klidná. Skříně bývaly vedle ložnice ve zvláštní místnosti.

Obytné prostory se již nezařizovaly v přísné symetrii, ale dělily se již na jednotlivé části, vymezené zvláštním úkonům. Vznikl pohodlný sedací kout, pracovní kout paní domu se šicím stolkem, pracovní prostor s psacím stolem pro vyřizování osobní korespondence, oddělilo se místo pro stolování. Stěny zdobily parapety nebo patronová malba hustých vzorů a veselých barev.

Proměna se samozřejmě dotkla rovněž nábytku. Dostává měkkou, plynulou, obrysovou linii, nápadnou zejména u pohovek, opěradel židlí i u skleníků a sekretářů. Nejtypičtějším projevem stylu let 1825 až 1835 byly tvary opěradel židlí, jejichž formy i výzdoba se neopakovala u více souprav. Opěradla byla zpravidla oble zatáčena, vyplňována plochými, nejrůzněji proplétanými listovými útvary. Zajímavým nábytkem této doby byly pohovky. Stůl byl nejčastěji kruhový, na jedné noze, dole rozšířený v trojúhelníkovou podstavu. Oblíbené byly i skleníky, nový druh nábytku, do nichž se ukládalo sklo, porcelán, různé drobné upomínky či dekorativní předměty. Začaly se také množit nástavce na psacích stolech, vznikaly volné etažéry, na něž se rozestavovaly drobnosti. Lidé měli živý a srdečný vztah k věcem, hlavně k maličkostem:, rádi je vystavovali ve vitrínách se zrcadly jako osobní připomínku a těšili se z jejich bezprostřední blízkosti (1825-první železnice otevřená v Anglii)

Nábytek biedermeieru dosahoval často vynikající úrovně. V podstatě rozvíjel dále hodnoty dosažené v předchozím období.

Čalouněný nábytek měl uměřené čalounění, také postele byly spíše tvrdší. Péra byla sice známa již od roku 1826, ale do lůžek se používala zřídka.

Bohatší měšťané objednávali často u výrobce několik modelů židlí, které doma po nějakou dobu zkoušeli, a teprve potom si objednávali židle nejpohodlnější. To mělo za následek, že se sedací nábytek neustále zlepšoval a zdokonaloval z hlediska pohodlí.
Na stěnu, hlavně nad pohovku, se zavěšovaly drobné upomínkové předměty a malé portréty v jednoduchých rámech, rytiny, litografie, siluety apod., které napomáhaly navodit soukromou a přirozenou atmosféru.
Nejzajímavější oblastí biedermeieru je střední Evropa. Vedoucí úlohu v nábytkářství měli nepochybně výrobci vídeňští, čeští a němečtí.

Pod vlivem revolučních idejí a dalšího průmyslového vývoje se postupně uvolnily i tradiční životní normy. Člověk touží po svobodě, kterou hodlá uplatňovat všude i ve svém bydlení. Ztráta tradičních hodnot má vliv i na uvolňování rodiny. Dřívější velký dům se začíná rozdělovat, služebnictvo, sousedé i staří rodiče zůstávají mimo vlastní rodinu, která se skládá pouze z rodičů a dětí. Ale i muž, žena, děti začínají více vyhledávat soukromí, stará samozřejmá rodinná pospolitost se pozvolna začíná porušovat.

Jakmile se jedinec přestává cítit článkem v řetězu generací a odpoutává se od kulturního dědictví, ocitá se rychle v situaci, v níž se nedokáže dostatečně rychle orientovat. V kulturních hodnotách se projevuje ztráta slohové jistoty spojená s úpadkem kvality věcí, které vytvářejí lidské prostředí, což pozvolna vede k tomu, že alespoň zdání hodnot je pociťováno jako dobrodiní. Tomu napomáhá i rozmáhající se průmyslová výroba, která se povětšině snaží co nejlevněji vytvořit co nejokázalejší dojem. Tato povrchnost, divadelní efekty, zdání, snažící se oslepovat, ohromovat a upoutat pozornost, nemohla být samozřejmě v souladu se zdravými formami bydlení.

pokračování ...

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.