Ruční výroba

Historie nábytkářství

Měšťanská kultura 19. století I. část

Zatímco v celé Evropě pokračovala během druhé poloviny 18. století umělecká tvorba po francouzském vzoru v rokokových formách, zvýšily se v kolébce tohoto slohu, samotné Francii, společenské rozpory tak, že v poslední čtvrtině století vyústily v mohutný revoluční výbuch. Spolu se starým společenským řádem byla smetena i základna zjemnělého a formálně vyumělkovaného slohu. Po krátkém období hledání byl nahrazen novou formou. Klasické prvky antických řádů, které byly posilující mízou ve všech epochách, přispěly i v této situaci. Forma nábytku se dostala opět do souvislosti s architekturou, tvary nábytku se zjednodušily, různě zprohýbané linie a plochy se narovnaly. Nejlépe si to ověříme u sedacího nábytku, jehož esovité nohy se změnily ve směrem dolů se zužující štíhlé nohy kruhového nebo čtvercového profilu. Komody a skříňový nábytek mají zásadně rovné plochy. Ornament se stal lineárnějším a dekor se velmi zjemnil, zásuvky lemuje řecký meandr, rohy se zdobí rozetami, kraje perlovcem, plochy vyplňují girlandy. I kování se přizpůsobilo střídmému klasicismu.

Interiér působí lehkým a vzdušným dojmem. Jeho důležitým znakem je dokonalá symetrie, jež je stejně jako klidné, rovné linie nábytku inspirována znovu oživeným zájmem o antiku.

Klasicismus byl slohem nové doby a nové společnosti a projevil se i v nábytkové tvorbě v posledních letech 18. století.

Na počátku 19. století prošel novou vývojovou fází, tzv. empírem. Časově spadá tento styl do doby rozkvětu a pádu vlády francouzského císaře Napoleona I. V Evropě měla tehdy vedoucí úlohu Francie, nejen vzhledem k politickému postavení, ale i pro vynikající umělecké ztvárnění a vyjádření představ doby. Antické umění se stalo oficiálním vzorem pro veškerou výtvarnou činnost. (1800 Napoleon, 1810 Waterloo, 1875 Bell-telefon).

Významným tvůrcem Napoleonova císařství byl Jacques Louis David. Byl vynikajícím malířem a přispěl k oslavě Napoleona rozměrnými plátny. David navrhl pro svůj ateliér nové zařízení, v němž dal právě tak jako ve svém malířském díle nepokrytě najevo svůj bezmezný obdiv k antice. Nový Davidův nábytek byl věrnou kopií římského a řeckého nábytku, zejména sedacího, a doplňoval jej čalouněním z červené látky a černými palmetami. Jeho ateliér byl obdivován, zařízení bylo napodobováno a množily se i nápady na využití jednotlivých antických typů nábytku v tehdejším interiéru:, kombinovaly se dokonce motivy starořímské, řecké i egyptské. Antice nepodlehly jen tvary nábytku, ale i malířská výzdoba vnitřních obytných i veřejných prostor. Byly napodobeny nástěnné malby nalezené v odkrytých domech v Pompejích, byly přizpůsobeny i hedvábné čalouny a papírové tapety.

Proti předcházejícímu období je snad empír sušší či studenější a těžkopádnější. Ztrácí se v něm také aktivní bezprostřední zájem o byt a důvěrný vztah k věcem domácího prostředí. Začínají však již vycházet první časopisy, zabývající se zařízením bytu, které se spíše považuje za módní krátkodobou záležitost. Vliv módnosti v bydlení hodně sílí. Hodnotí se nové, úcta ke starým hodnotám (kromě antiky) mizí. Objevuje se ochota nechat si zařídit byt architektem takovým způsobem, jaký je právě módní. Formalistické utváření bytu sílí a zeslabuje se vyvážený smysl pro užitečnost a jednotnost celku.

Přesto se objevuje i řada kladů. Bydlení se zjednodušilo i ve vyšších vrstvách, takže se měšťané mohou novému stylu přizpůsobit. Do popředí vystupuje jako životní požadavek humanita a důstojnost člověka, což se odráží i v bydlení. Z jednotlivých místností se změnilo především využívání ložnice, která se ve šlechtickém i měšťanském domě vyčleňuje ze společenských místností a přesouvá se do ryze soukromé sféry obydlí. V měšťanském domě se začalo bydlet ve všech místnostech - včetně parádní světnice.

Zařízení měšťanských domů je vesměs úsporné a střízlivé, i když sílí sklon k přepychu. Nábytek je stále řemeslně výtečný. Přetrvávají typy běžné v předchozích obdobích, pouze se slohově proměňují. Sedací nábytek je stále pohodlný a účelný, ale méně měkkým čalouněním vyhovuje i důstojnějšímu sedění ve vzpřímenější poloze. Zvyšuje se také vliv anglických výrobců a více se prosazuje volné čalounění.

pokračování ...

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.