Ruční výroba

Historie nábytkářství

Novověk II. část

Renesanční nábytek se stává uměleckým výtvorem, odpovídajícím pojetí renesanční architektury. Podnože a římsy renesančních truhel a skříní jsou výrazně profilované, plochy dělené pilastry, pravoúhlými výplněmi a pásy. Stolní desky jsou na sloupcích s balustrovými podpěrami. Nejpoužívanějším materiálem v italské renesanci bylo především ořechové dřevo, upravené fermeží a mořením do tmavohnědého tónu, ostatní vzácná dřeva byla materiálem doplňkovým. Honosnější nábytek byl zdoben malbou, zlaceným štukem, později plastickou řezbou nebo intarzií (barevným dřevem, kostí, kameny, zlacenou kůží).

Renesanční nábytek se stává uměleckým výtvorem, odpovídajícím pojetí renesanční architektury. Podnože a římsy renesančních truhel a skříní jsou výrazně profilované, plochy dělené pilastry, pravoúhlými výplněmi a pásy. Stolní desky jsou na sloupcích s balustrovými podpěrami. Nejpoužívanějším materiálem v italské renesanci bylo především ořechové dřevo, upravené fermeží a mořením do tmavohnědého tónu, ostatní vzácná dřeva byla materiálem doplňkovým. Honosnější nábytek byl zdoben malbou, zlaceným štukem, později plastickou řezbou nebo intarzií (barevným dřevem, kostí, kameny, zlacenou kůží).

Vzniká také mnoho nových druhů nábytku - především psací stůl, sekretář a knihovna. Používá se dýhování, sesazují se menší dílce vzácných dřev, uplatňuje se intarzie a inkrustace.

Vrcholná renesance se projevuje v tvorbě nábytku i z hlediska jeho konstrukce, nejen ve výrazu zdobných prvků. Všechny znaky vedou k vyjádření plastického projevu. Zařízení italského renesančního domu bylo pozoruhodné jak celkovou koncepcí, tak výtvarným pojetím jednotlivých detailů, vytvářejících bohatě členěný interiér.

Při stěnách stály lavice, které byly čestným místem při stolování. Méně čestná místa byla na malém sedacím pohyblivém nábytku, na stoličkách s volným polštářem nebo na židlích. Při sklízení se stolu bylo nutné z těchto sedadel povstat a udělat místo obsluze.

Stůl míval v italské rané renesanci ještě provizorní provedení - deska byla volně položená na kozy nebo na podstavce. Stabilní stůl se nelišil konstrukcí od stolu gotického, ale častěji se vyskytovaly stoly s čely spojenými příčným dřevem. Desku měly tlustší, profilovanou, zdobenou zubořezem nebo širokým dekorovaným okrajem. V pozdní renesanci se začaly používat rozmanité materiály, a tak se zhotovovaly stoly opukové, mramorové, ebenové, vykládané kostí, perletí nebo stříbrem.

Renesanční postel se závěsnými nebesy či pevně spojená s baldachýnem byla důležitým kusem nábytku. Ve vrcholné renesanci je baldachýn, který původně sloužil jako ochrana, již zahrnut do architektury místnosti. Postele byly stavěny na vysokou podložku, dokonce tak vysokou, že se do nich vstupovalo po stupních.

pokračování ...

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.