Ruční výroba

Historie nábytkářství

Novověk I. část

Rozvoj obchodu a především velké zámořské objevy přinesly do evropských hospodářských proměn první náznaky akumulace kapitálu. Obchodem se zabývali především městští patriciové, kteří projevovali vzrůstající touhu po reprezentaci, a tím i zvýšenou potřebu uměleckých děl a uměleckého řemesla. Nejsilněji se tyto tendence uplatňovaly v bohatých městských republikách v severní části Apeninského poloostrova a na severu v rostoucích obchodních městech kolem Baltického a Severního moře.
Zemí, v níž vznikl nový sloh této epochy - renesance, byla Itálie.

S hospodářským rozvojem vzrůstají v italských městech i nároky obyvatel na osobní pohodlí a přepych, což pochopitelně ovlivňuje úroveň bydlení. Rozvíjející se archeologie objevila bohatost forem klasické kultury, v níž renesanční člověk nalezl vzor, poučení a četnou inspiraci pro svůj životní styl. Z domu se stal svět sám pro sebe, záměrně komponovaný pro potřeby obyvatel. Potřeba reprezentace si vyžadovala další rozlišení obytných místností. K obřadnímu sálu, jídelně, ložnicím a světnici žen gotické doby přibyly v renesanci oddělené pokoje pro pána, paní, děti a osobní služebnictvo, nádherně upravené sály, knihovna a stříbrnice. Místnosti čtvercového nebo obdélníkového půdorysu jsou však ještě řazeny prostě za sebou, bez prostorové gradace. Její nedostatek nahrazuje bohatá plastická a barevná vnitřní dekorace. Podlahy renesančních místností jsou vykládány mozaikou z různých materiálů, ze dřeva, cihel, barevných dlaždic nebo mramoru. Stěny jsou buď malované nebo štukované, jindy vyložené dřevěným deštěním, koženými tapetami nebo pestrými tkaninami. Stropy jsou dřevěné, různě konstruované, s povaly, záklopy nebo tabulovými či kazetovými výplněmi. Nezbytnou součástí italského renesančního sálu je monumentální, bohatě zdobený krb.

Také rozestavění nábytku je v renesanci vázáno architektonickým řešením prostoru a interiér je koncipován zásadně jako celek. Nábytek tohoto údobí vykazuje vysokou řemeslnou úroveň. Vyvíjejí se nejrůznější ozdobné techniky, neobyčejně se zdokonaluje řezbářství a soustružnictví. Důležitá je již tehdejší - dalo by se říci specializace. Při zhotovování odpočinkového nábytku, jehož druhy se podstatně rozšiřují, si truhlář musí vybírat další spolupracovníky. K čalounění křesel a židlí potřebuje sedláře, který zhotovuje kožené potahy, či tkalce, kteří dodávají samety, brokáty, popř. vzácné orientální látky. Neméně důležitým spolupracovníkem je cizelér, zhotovující zlacená a stříbrná kování. Cizelérské umění dosahuje v této době vrcholu.

pokračování ...

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.