Ruční výroba

Historie nábytkářství

Středověk II. část

Nábytek měl převážně konstrukci tesařskou. Oblíbenou ozdobou bylo malování a řidčeji i ploché řezby. Pokud se vůbec vyskytoval nábytek skříňového typu, býval spojen se stěnou a uchovávaly se v něm malé zásoby potravin. Dochovaly se i skřínky s dveřními křídly.

Vcelku je však třeba říci, že v raném středověku bývalo vybavení nábytkem velice sporé a místnosti i v bohatých domech byly takřka prázdné. Zvláštní úlohu mívala truhla, do níž se ukládal snad všechen nejcennější majetek. Byla řešena tak, aby se mohla kdykoliv naložit na vůz a odvézt do bezpečí. Bylo to tedy nejdůležitější zařízení. Nejjednodušší truhly byly z prken pobitých železnými pásy, mnohdy bohatě rozvětvenými v ozdobné kování, jehož hřeby doplňovaly dekor. Kování také pokrývalo většinu povrchu truhly nebo skříně. Později se konstrukce truhly zdokonalila a na jejím povrchu se uplatnila plošně vyřezávaná arkáda.

Skříně byly konstruované jako truhly. Byly spjaté také železným dekorativním kováním a hrubé rohové dílce přecházely do štítu zdobeného řezbou a někdy opatřeného malými dvířky. I na skříních se uplatňoval arkádový motiv. Arkády mohly být buď řezané nebo tzv. slepé, řezbou pouze naznačené. Pokud nebyly pobíjeny železným kováním, byly zdobeny figurální malbou. (Otakar I.)

I když na přelomu 12. a 13. století dochází ke změně slohu, což souvisí i s proměnou společenskou, nezasahují hned tyto nové tendence umělecká řemesla.
Proto ani raně gotické období nepřináší ve vývoji bytového interiéru významné změny. Při výrobě truhel a skříní se pokračovalo v pojetí předchozího románského období a zhotovovaly se z masivních fošen. Truhly i štítové skříně přejaté z předchozího období byly zdobeny řezaným dekorem. K nejoblíbenějším motivům patřily lomené oblouky, jindy řezba vytvářela kruhová pole, v nichž se uplatňovaly i motivy zvířat. K výzdobě nábytku tohoto období patřilo již také malování a zlacení.

Veškerou řemeslnou výrobu ovlivnily po dost dlouhou dobu počátky zakládání měst. Především proto, že města osvobodila řemeslníka z nevolnické závislosti na feudálním pánovi. Za hradbami měst mohly vznikat dílny, v nichž pracovala s mistrem i celá řada tovaryšů, a tak se mohla postupně zdokonalovat i jednotlivá řemesla.

pokračování ...

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.