Ruční výroba

Historie nábytkářství

Středověk I. část

Po rozpadu římského impéria se v Evropě formoval nový společenský řád a v souvislosti s tím vznikal i nový umělecký sloh. V tomto poměrně dlouhém údobí zaznamenala výtvarná kultura v několika etapách výraznější projev, avšak nikdy natolik silný, aby významně ovlivnil sloh celoevropský. Teprve s postupným upevněním feudální společnosti vznikají kulturní centra, kláštery, které zvolna vytvářejí i základy nového kulturního proudu. Teprve po 10. století našeho letopočtu stabilizuje svůj sloh a románská doba přináší nejnutnější, většinou jednoduché kusy nábytku, těžká široká křesla, lavice, truhly, postele apod.

Formy románského a ranně gotického nábytku byly hrubé a těžké a vnitřní vybavení obytných místností v raném středověku bylo značně jednoduché. Znakem bohatství bylo lůžko, které se těšilo velké vážnosti a stavělo se, zvláště široké manželské lůžko, na čestné místo v obytné místnosti. Bylo konstruováno pomocí čtyř základních rohových sloupků, skoro vždy soustruhovaných. V postelích měli i urození lidé slaměnou podložku.

Lehací nábytek se v té době během dne již tak neuplatňoval jako ve starověku. Nejvíce se používaly jednoduché lavice, vlastně jen prkno na čtyřech nohách, jaké se dnes najdou na venkově. Sloužily často nejen k sezení, ale i ke spaní. V bohatších domácnostech byly i lavice s opěradlem a područkami. Lavice také bývala v okenních i jiných výklencích, jako čalounění sloužily volné polštáře. Objevují se i stoličky a nízké podnožky. Židle, zvláště křesla, byly určeny pro vznešené osoby, jako byl kníže či biskup. V obyčejných domácnostech nebyly obvyklé.

Stoly byly zpravidla improvizované, jídelní deska z fošen byla položena na kozovitých podstavcích. Stavěly se jen ke stolování a po použití se odkládaly.

Běžné věci se odkládaly většinou na police na stěnách a na trámy, popř. na háky, na něž se rozvěšovaly i zbraně jako ozdoba místnosti. Šaty a tkaniny se ukládaly i do truhlových lavic, které se zpočátku vydlabávaly z kmene stromu a zpevňovaly pásy železa, později měly hrubou konstrukci z prken nebo fošen, vyztuženou železným podbíjením. Víko bývalo rovné nebo sedlové jako ve starověku.

pokračování ...

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.