Ruční výroba

Historie nábytkářství

Starověk

Mezi největší památky hmotné kultury, z nichž se postupem století formovala evropská civilizace, patří nálezy objevené v oblasti úrodné krajiny kolem Nilu, které archeologové i historikové umění souhrnně pojmenovali kulturou starého Egypta. (Trojská válka 1500 př.n.l., Nicolo Machiavelli 1469-1527 př.n.l.)

Středověk

Po rozpadu římského impéria se v Evropě formoval nový společenský řád a v souvislosti s tím vznikal i nový umělecký sloh. V tomto poměrně dlouhém údobí zaznamenala výtvarná kultura v několika etapách výraznější projev, avšak nikdy natolik silný, aby významně ovlivnil sloh celoevropský. Teprve s postupným upevněním feudální společnosti vznikají kulturní centra, kláštery, které zvolna vytvářejí i základy nového kulturního proudu. Teprve po 10. století našeho letopočtu stabilizuje svůj sloh a románská doba přináší nejnutnější, většinou jednoduché kusy nábytku, těžká široká křesla, lavice, truhly, postele apod.

Novověk

Rozvoj obchodu a především velké zámořské objevy přinesly do evropských hospodářských proměn první náznaky akumulace kapitálu. Obchodem se zabývali především městští patriciové, kteří projevovali vzrůstající touhu po reprezentaci, a tím i zvýšenou potřebu uměleckých děl a uměleckého řemesla. Nejsilněji se tyto tendence uplatňovaly v bohatých městských republikách v severní části Apeninského poloostrova a na severu v rostoucích obchodních městech kolem Baltického a Severního moře.

Začátek a konec šlechtických salónů

Na počátku 17. století bylo v Evropě málo oblastí, kde mohly klidně působit tvůrčí síly při formování dalšího kulturního vývoje. V Římě se centralizovala moc katolické Evropy v rukou papeže, ve Francii poměrně nerušeně probíhal proces upevňování absolutní moci panovníka. Odtud také pronikal do celé Evropy nový umělecký sloh, který se různě vzájemně prolínal a byl silnou ideologickou podporou nových společenských vztahů.

Měšťanská kultura 19. století

Zatímco v celé Evropě pokračovala během druhé poloviny 18. století umělecká tvorba po francouzském vzoru v rokokových formách, zvýšily se v kolébce tohoto slohu, samotné Francii, společenské rozpory tak, že v poslední čtvrtině století vyústily v mohutný revoluční výbuch. Spolu se starým společenským řádem byla smetena i základna zjemnělého a formálně vyumělkovaného slohu.

Jedinečná kolekce kvalitního stylového nábytku a bytových doplňků jedinečná kolekce kvalitního
stylového nábytku a bytových doplňků
No.1 Family, kom. spol.
Mírová 66
435 21 Obrnice
IČ: 250 37 111
DIČ: CZ250 37 111
+420 777 584 628
kancelář No.1 Family
+420 602 684 628
MUDr. Josef Karas
+420 602 355 282
Josef Mikloš
no1family@no1family.cz
© 2013 | Pavel Chadalík | www.chadalik.cz | All rights reserved.